Volim ponedeljak.

Ima nešto posebno u energiji ovog dana. Volim da na ovaj dan otpočnem nešto novo uz istovremeno otpuštanje starog. Volim da na današnji dan napravim veliko spremanje, kako u glavi tako i u stanu. Daje mi poseban elan činjenica, da je, ne samo novi dan, nego i nova nedelja koja pruža šansu za nešto potpuno drugačije, rasterećeno od bilo kojih misli koje su se kreirale u meni u nekom periodu prošlosti.
Volim što ovaj dan pruža novi gradivni materijal za stvaranje sreće, koja sama iz mene isijava od prvog momenta kada se sklonim sebi sa puta.
Dopuštam sebi da današnji dan odnese sve što mi ne koristi, od razmišljanja, navika, emocija, relacija, do svega što je nesvesno u meni pohranjeno, a ne služi za moje dobro. 
Osećam se posebno rasterećeno, kada prepoznam momenat razvezivanja energetskih niti od svega onoga za šta sam se grčevito držala, sve u strahu da je baš TO jedino moguće, najbolje i da se iz tog razloga ne sme izgubiti.
Bez obzira na emocije koje nastaju u tom jednom trenutku razrešenja situacije, ostajem netaknuta novim dešavanjima  i potpuno bez očekivanja, samo jesam, sa svim senzacijama u telu koje nastaju.
Um sugeriše određenu nesigurnost i poneki strah, jer mu se dopalo prethodno proživljeno iskustvo.
Osećam smirenost, jer više ne žurim nigde. Ni da proživim nešto, ni da promenim emociju, ni da stvaram nešto novo, samo radi uzbuđenja koje to donosi.
Sve mi odgovara, baš kakvo jeste.
To je ponedeljak u malom. Novi talas koji rasterećuje i nova šansa koja ohrabruje.

bubbles-1038648_1920