Moje Biće voli Sunce, uživa u toploti i svim radostima koje sloboda novog izbora donosi.

Volim da otkrivam nove predele i da upoznajem nove divne ljude slične vibracije u čijem se društvu osećam sjajno! Verujem u dobro. Znam da na svakom koraku pronalazim sve što mi je potrebno i više od toga. Slušam svoje srce, pružam drugima pomoć koja im je potrebna i znam da mi Univerzum uzvraća višestruko.

Otvaram sam se za novu životnu čaroliju, za nova učenja, za širenje Svesti i za oslobađanje od svega što me je ikada kočilo, svesno ili nesvesno. Moj život je prekrasna staza uspeha kojom koračam sa izvrsnom lakoćom i otkrivam svo blago ovog sveta, koje je u meni. Ljubav me usmerava i donosi prijatna iskustva. Mogu da budem šta hoću. Mnogo sam više od onoga što su mi nekad govorili da mogu ili ne mogu, da smem ili ne smem.

Preuzimam sada odgovornost za sopstveni život i kreiram samo najbolje! Od mene zavisi kako ću da reagujem u određenoj situaciji i od mene zavisi koliko zahvalnosti pružam. Celo moje Biće je sada ponovo rođeno u radosti i veselju cele planete. Prihvatam originalnost onoga što jesam i znam, da na ovom svetu svega ima u izobilju za svakoga. Uspevam da se usmerim na ono što je pozitivno u mom svetu, na nove mogućnosti i spremno koračam napred, čak i kada ne vidim šta sledi, jer znam da sve što je u skladu sa svrhom i smislom mog postojanja biva podržano od strane celog Univerzuma svim onim što mi je potrebno.

Pronalazim način da se zabavljam, dok spontano kreiram nove ideje i osećam sveprožimajuću sigurnost da se zatraženo već i ostvarilo, jer znam da je to tako. Ne čekam da se nešto desi, pa da onda verujem. Ne tražim garancije za život ni potvrde da ću uspeti. Jednostavno znam da je tako, jer ja odlučujem i prihvatam da je uspeh uvek zagarantovan ishod svega što činim kako god da se određena situacija uredi.

Prevazilazim nametnute kolektivne nesigurnosti i spremno širim ruke za svo izobilje Univerzuma, smešim se nebu znajući da me blagosilja svim putokazima koji su mi potrebni i idem napred. Moj život je u potpunosti ispunjen prelepim događajima i sjajnim ljudima sa kojima razmenjujem pozitivna iskustva. I onda nastavljamo dalje…

Život je lep i u potpunosti me podržava.

 

cats