Emotivni odnosi. Duboki udah… i … izdah. Najbolje upoznavanje sebe se dešava upravo u zapletu životnih putanja dve duše, koje se sreću u ljubavnom zanosu. Otvaranjem našeg srca i predajom svemu onome što odnos donosi, izlažemo se i sopstvenoj ranjivosti. Pomenuto izražavanje emocija se vrlo često razlikuje kod partnera, naročito ukoliko je cilj odnosa učenje lekcija po pitanju baš tog kvaliteta. Neki mogu osetiti stezanje u grudima pri samoj pomisli na bliskost, dok druge može plašiti prevelika udaljenost. I ne radi se ovde samo o fizičkoj distanci koja sama po sebi stvara nove ispite iz oblasti poverenja i optimizma, već o emotivnom prostoru u kojem se naše energetske niti srčanog centra sa ili bez naše svesti o tome, lagano, ali sigurno, upliću snagom ljubavne energije sa srčanim nitima naše voljene osobe.

U tom se smislu, dalje razlikujemo po pitanju ispoljavanja osvešćenih emocija, te tako, jedna strana može osećati da je jedino klizanje na zaleđenoj površini srca sigurno i bezbedno, a da je svako topljenje naslaga leda, pretnja propadanju u nepovratni emotivni ponor. Drugi su u prostranstvu svog emotivnog Bića, došli na ovu divnu planetu, šireći oko sebe bezuslovnu ljubav, jednako prema svima, obavijajući sve što jeste, ne tražeći od vas da budete ovakvi ili onakvi, već potpuno prihvatajući svaku manifestaciju stvaralačke inteligencije u vašem fizičkom telu. Jasno je da će istom silom privučeni partneri različitog kova, nailaziti na reakcije kojima će na ovaj ili onaj način pokušavati da se sa opaženom razlikom nose kako sami znaju i umeju. Emocijama preplavljena osoba, koja propada u dubinu sveprisutne ljubavi, sa kojom ne zna da diše i da održi sebe u životu, u strahu će se sklanjati iza štita sopstvenih uverenja.

Delovaće kao da su sile vatre i vode suprotstavljene jedna drugoj, kao najveći neprijatelji, koji kontinuirano izbacuju jedno drugo iz ravnoteže, očekujući pri tome, da druga osoba treba da promeni nešto, kako bi boravak u tom odnosu bio podnošljiv, a u konačnoj instanci svog postojanja prijatan, blagotvoran i ugodan.

U ovakvim situacijama, Univerzum nas poziva da vidimo pozitivnu stranu u osetljivosti koju registrujemo kod sebe, ali i kod partnera, kao i da damo važnost komplementarnoj vrednosti koju sam odnos ima za oboje.

Vatrena strana ima eksplozivnu snagu, izvanrednu pokretačku energiju, moć da u sekundi rasplamsa ceo svet i u potpunosti preokrene stvarnost. Vodena moć ogleda se u sposobnosti da sa većom lakoćom prihvati sve i da dopusti slobodnom toku života da odnese sve što ovde i sada ne pripada. Uzvišena Inteligencija zna raspored svake čestice u svim galaksijama postojanja, pa tako i onih koje su se okupile u formi ovog emotivnog odnosa. Postoji savršeno dobar razlog spajanja ove dve, naizgled, isključive sile, koje u svom emotivnom plesu mogu kreirati beskrajni sjaj duša na večnoj životnoj stazi, samo ako dopuste jedno drugom da budu ono što jesu i da na taj način održavaju balans. Rešenje je dakle, živeti u prihvatanju svega što jeste, baš takvo kakvo jeste, bez posebnog uplitanja uma, koji plasira ideje o tome da bi svi trebalo da budu jednaki stvorenoj psihološkoj uslovljenosti u određenom fizičkom telu.

Obe sile jedino energijom svog srca u potpunom prihvatanju osetljivosti, mogu da ojačaju u zajedništvu koje im je od Stvoritelja povereno da kreiraju. Zahvalnost je ovde ključna, jer samo usled postojanja ovog para, mogu da se spoznaju one strane u nama, koje inače imamo tendenciju da previdimo i kojima ne pridajemo dovoljno važnosti.

Ne moramo se suprotstavljati i kreirati konflikte. Možemo da odaberemo da cenimo i prihvatimo bezuslovno drugu osobu kao svog učitelja, dopuštajući joj da se ispolji u potpunosti. Na ovaj način, postajete ono što ste pre uplitanja ega i bili. Harmonična celina, kako sami, tako i u paru.

Namaste.
510f68da1cfcf6d58ff54f31031df855