Jedina stvar koja stoji između tebe i tvojih emocija jesu uverenja koja nosiš svuda sa sobom. Kada ničim ne dotičeš svoju sliku o sebi, kada pažnja nije usmerena na psihološku uslovljenost koja te je kreirala, tada uočavaš da te je nesrećnim činilo samo i jedino tvoje mišljenje o tome kakav svet treba da bude, odnosno nepoklapanje između tvojih očekivanja i percipirane realnosti.

Otpusti sve to i samo budi sreća koju si do sada spolja tražio.

by: Biljana Bedričić
cats