Iskustveni trening:

Asertivne komunikacije – sertifikovani program 16h ličnog rada na razvijanju poželjnog stila komunikacije koji unapređuje samopouzdanje i interakciju sa drugima. Spoznajom sopstvenog stila obraćanja kako prema sebi tako i prema drugima, osoba stiče mogućnost novog IZBORA svoje reakcije koja omogućava da se sa većom lakoćom zauzima za sebe i ima poboljšane međuljudske odnose.

 

Iskustveni trening:

Emocionalne pismenosti – sertifikovani program 16h ličnog rada na prepoznavanju emocija i njihovog značenja i značaja u svakodnevnom životu. Emocije su moćni sistemi navođenja koji nam svakodveno služe pokazujući nam kuda da se krećemo kako bismo se osećali dobro.

 

Trening za trenere:

Obuka za samostalno vođenje radionica. – sertifikovani program 16h ličnog rada i usvajanja veština uspešnih radioničara. Svi kojima je najveća strast kreativni rad u grupi sa radoznalim i otvorenim učesnicima sada imaju priliku da se usavrše u svojoj veštini stvaranja stimulativne atmosfere za lični razvoj učesnika.

Hvala na puno novih informacija, jako korisnih za moj lični razvoj. Sadržaj treninga je bio pun pogodak! Cenim ovo što radiš na tako ljudski i profesionalan način. Pošteno i kvalitetno.
Miljana M.