logo2Razvila ga je Lujza Hej (Louise L.Hay) i to tako da svaka forma rada sadrži u sebi osnovne principe njene filozofije. Svaki učesnik može očekivati intenzivne pozitivne promene u svom životu nakon prolaska neke od radionica baziranih na učenjima HYL programa.

Program je koncipiran tako da razvija svest o značaju ličnih uverenja za kvalitet života, oslobađa starih misaonih šablona koji više nisu neophodni u procesu ličnog rasta i konačno, uči osobu bezuslovnoj ljubavi prema sebi, sa potpunim prihvatanjem sebe uz kontinuiranu svest o ličnom razvoju, a otud i promeni.

 

 

Forme rada:

  • intenzivna dvodnevna radionica
  • moćne transformacione radionice
  • afirmacioni susreti
  • isceljujuće grupe za lični razvoj
  • Inspirativna predavanja