O pozitivnoj psihologiji

Pozitivna psihologija je jedna od najmlađih grana psihologije. Ovo područje se fokusira na najbolji mogući način da se pomogne ljudima kako bi napredovali, vodili zdrav i srećan život. Glavni preokret u pozitivnoj psihologiji je usmeravanje na pružanje pomoći ljudima kako bi postali pozitivniji, srećniji i zadovoljniji svojim životom.
Osnivači ovog pravca u psihologiji Martin Seligman i Mihaly Csikszentmihalyi veruju u sveopštu prihvaćenost pozitivne psihologije ne samo u naučnim krugovima, već i u njen doprinos izgradnji uspešnih pojedinaca, porodica, kao i šire zajednice.
Poslednjih godina opaža se sve veće interesovanje za pozitivnu psihologiju i za načine na koje može da unapredi kvalitet svakodnevnog iskustva. Sve više ljudi traga za informacijama o tome kako da postanu ispunjeniji i kako da ostvare svoj puni potencijal.
Ova oblast istražuje tehnike za razumevanje pozitivnog, adaptivnog, kreativnog i emocionalno ispunjenog životnog stila. Zasnovana je na verovanju da ljudi teže svrsishodnom životu u kojem dominira osećanje ljubavi. Fokus pozitivne psihologije jesu činioci koji doprinose kvalitetnijem životnom stilu, otkrivanje fenomena sreće i potpune prepuštenosti onim aktivnostima u kojima uživamo celim svojim bićem.
Fejsbuk stranica „Pozitivna psihologija“ nastala je aprila 2012. godine sa ciljem usmeravanja pažnje na ono što je korisno, pozitivno, razvijajući optimizam svakodnevnim inspirativnim porukama.

5 ključnih razloga da budete pozitivni

Evolucijski se pokazalo značajnim postojanje punog spektra emocija u našem životu. Svoj značaj u ljudskom razvoju pronašle su kako prijatne, tako i neprijatne emocije. Ključni faktor za ostvarivanje blagostanja jeste odnos prijatnih i neprijatnih emocija koje čovek ima u svom iskustvu.

 

1. Unapređuje se zdravlje

Prijatne emocije pomažu da se osećamo dobro, da unapredimo sopstveno fizičko, psihičko i duhovno zdravlje. Ovaj spekatar emocija pomaže da se umanji nivo stresa, snizi krvni pritisak, unapredi imuni sistem, smanji rizik za oboljevanje od srčanih bolesti i dijabetesa i doprinosi da ljudi duže žive. Prijatne emocije unapređuju psihološki imuni sistem, razvijaju otpornost na različite životne izazove, podstiču elasticitet mozga, olakšavaju usvajanje novih veština i kvalitetnijeg životnog stila. Na kraju, prijatne emocije ojačavaju veze među ljudima što je jedan od značajnih faktora za opšte blagostanje.

2. Lakše se prevazilaze životni izazovi

Prijatne emocije smanjuju uticaj neprijatnih emocija poput straha, besa, nezadovoljstva na naše telo, razmišljanje i na naše izbore. Biti pozitivan pomaže da se lakše obnovimo i da premostimo životne situacije koje predstavljaju izazov. Važno je naglasiti da ovo ne znači da se neprijatne emocije potiskuju, već da se razvija fleksibilnost u odnosu na njih, odnosno sposobnost da se sva osećanja iskuse sa radoznalošću, bez posebnog vezivanja za njih. Radi se o aktivnom i svesnom iskustvu emocija sa njihovim potpunim prihvatanjem i razvijanjem sposobnosti da se fokusiramo na prijatne emocije kad god je to moguće.

3. Gradi se optimizam i veće samopouzdanje

Prijatne emocije otvaraju mogućnost izbora reagovanja u odnosu na instinktivno i naučeno ponašanje. One šire um dajući prostor novim idejama, novim oblicima prevladavanja životnog iskustva i novim pogledima na svet oko sebe. Biti pozitivan daje mogućnost da vidimo širu sliku, da uočimo i šumu, ali i drveće koje je čini i da povežemo poznate informacije na nov način. Negovanje prijatnih emocija vodi u optimizam, veće samopouzdanje, više kreativnosti, saradnju sa drugim ljudima; odluke se donose lakše sa više sigurnosti i usmerene su na rešenja obostrane dobiti.

4. Fleksibilniji smo i spremniji za promene

Usmeravanje na prijatne emocije i ulaganje u njihovo postojanje ne znači samo trenutno stanje radosti, već dovodi do dugoročne promene životne putanje u pravcu boljeg. Ukoliko smo pozitivniji, lakše prihvatamo sebe u potpunosti (menje se stidimo i manje sebe okrivljujemo, opušteniji smo, lakše opraštamo i osećamo unutrašnji mir), svesniji smo svrhe svog života, ispunjeniji smo, veze sa drugim ljudima su dublje, lakše prihvatamo životne promene, fleksibilniji smo, kreativniji, dobro izbalansirani između poletnosti i stabilnosti, više smo otvoreni za povezanost sa drugima i želimo da dugoročno doprinesemo pozitivnoj promeni u društvenoj zajednici.

5. Jača se osećanje lične odgovornosti

Istraživajući odnos prijatnih i neprijatnih emocija Frederickson-ova je uočila da je za opšte blagostanje osobe neophodan odnos 3:1 (prijatne : neprijatne emocije) u toku određene vremenske jedinice (dana, nedelje, meseca ili godine). Ovakav odnos može uspešno da predvidi da ćemo se u proseku osećati ispunjeno, zadovoljno i da će za nas život predstavljati pozitivno iskustvo kojem se radujemo. Aktivnim kreiranjem prijatnih emocija lično smo odgovorni za kvalitet života koji živimo i istovremeno stvaramo izbor da šta god da nam se u životu dešava, možemo to da sagledamo iz pozitivnog ugla.

Biti pozitivan je lakše nego što mislite!