Tekstovi iz serijala “Numerologija” tu su da vam otkriju samo jedan delić onoga što vi jeste, onoga što vam je dato, kako biste mogli bolje da iskoristite svoje potencijale i lakše da prihvatite sebe. Prikazaću kako se računa broj vašeg životnog puta, iako je za kompletniju analizu vašeg života potrebno izračunati 7 ključnih brojeva koji proističu iz vašeg datuma rođenja i iz vašeg imena i prezimena, uzimajući u obzir cikluse u kojima ste i izazove koji su vam predstavljeni. Kako da znate koji je broj vašeg životnog puta i da li je to osmica? Životni put se izračunava tako što sabirate datum svog rođenja, cifru po cifru dok ne dobijete jednocifren broj.
Na primer: ako ste rođeni 30.7.1987. računaćete: 3+7+1+9+8+7=35; 3+5=8
Broj 8 rezonuje sa vibracijom autoriteta i lične moći, samopouzdanja, sigurnosti u sebe, sposobnosti da se izvrši započeto. Ukazuje na unutrašnju snagu, profesionalni pristup, sposobnost organizacije, upućuje na finansijsku slobodu, uspeh, dobro rasuđivanje, orijentaciju ka materijalnom ostvarenju. Osmica više nego i jedan drugi broj, može da odigra svoju vibraciju u dva potpuno različita pravca. Ukoliko osoba ima postavku u svojoj glavi da nema dovoljno novca, da se do materijalnog bogatstva teško dolazi ili ako je još i racionalizovala da materijalno nema nikakvu vrednost, tada će to i iskusiti u svom životu. Kada maksimalno koristi potencijal ovog broja, vrlo verovatno će uživati u izobilju i osećati se dobro sa sticanjem, posedovanjem i trošenjem novca, znajući da ga uvek ima dovoljno, sa punim poverenjem u sebe i život, da mu neprekidno dolazi.
Neke od njihovih lekcija i zadataka su da stvaraju bogatstvo, da se uče davanju i primanju, da budu praktični, da umanje potrebu da upravljaju drugim ljudima, da koriste svoj um za organizaciju, da svoju energiju usmere na ostvarivanje, kao i da u tom procesu budu strpljivi. Njihovo srednje ime je efikasnost, možete da se oslonite na njih, jer su veoma odgovorni. U svojoj ambicioznosti, znaju biti čak i autoritarni. Sebi postavljaju visoke ciljeve i isto, ako ne i više, očekuju i od drugih.
Oslanjaju se na svoju sposobnost da rade nezavisno. Oni uče kroz sopstveno iskustvo i teško da će poslušati tuđe savete. Najbolje rade sami ili kada upravljaju drugima. Samodisciplina je njihova odlika. Ovaj broj je i simbol beskonačnosti i polariteta, te je zadatak koji savladavaju balans. Oni su vizionari, hrabri, velika im je želja da stalno napreduju, a uz to, povezuju duhovni i materijalni svet i dato im je da balansiraju između različitih sila, kako unutar sebe, tako i spolja.
Razvijen im je osećaj superiornosti prema drugima, pohlepnost, odsustvo taktičnosti, te dominacija. To su osobe koje impulsivno donose odluke i mogu biti veoma tvrdoglavi. Mogu biti skloni manipulaciji, besu i osuđivanju drugih.
Vrhunac postignuća za osmicu je ostvarenje unutrašnje mudrosti.
Osmice imaju dobro razvijene sposobnosti da završe započete poslove i da ostvare moćne pozicije, kao i materijalni uspeh. Oni su takođe predstavljeni pravdom i balansom. Ovo je jako moćan broj i osobama sa ovim životnim putem je često dato mnogo više opterećenja u životu koje treba da izdrže u odnosu na druge ljude.
U životu mogu imati iskustva poput zlostavljanja, odbacivanja, zapostavljanja, diskriminacije, nesrećnih porodica, razvedenih roditelja, nestabilnih životnih događaja naročito u period detinjstva.
Mnogo toga im može biti prezentovano u životu, ali se generalno uče saosećanju prema drugima, zahvaljujući teškim situacijama kroz koje su prošli. Ovakva iskustva daju unutrašnju snagu osobi, sa kojom mogu da zakorače u sopstvenu moć i da prepoznaju da su pobednici, a ne žrtve.
Kada spoznaju svoju ličnu moć, tada mogu da budu od koristi i drugim ljudima, kao uzor.
Osmice se uče otpornosti, tome da budu iznad situacije koja ih je opterećivala i da se ispolje u kom god pravcu da je njihova duša zamislila.
Osmice su poznate po tome da su samopouzdane, ambiciozne i često svesno preuzimaju rizike. Možete ih naći na pozicijama autoriteta i ponekad su pravi, nemilosrdni radoholičari. Osobe sa dominantnom energijom osmice, moraju da obrate pažnju da ne postanu previše opsesivne oko stvari koje one smatraju važnim.
Osmice su broj koji ukazuje na finansijsku sigurnost. Svakako, oni mogu biti tvrdoglavi i insistirati na ostvarenju zamišljenih ciljeva. Sa druge strane ovaj životni put može značajno naglasiti materijalnu orijentaciju.
Ovaj put nema sredinu i ispoljava se ili kao lično ograničenje ili kao potpuna sloboda. Najbolje će koristiti svoje potencijale kada su usmereni na to da pomognu drugima i čovečanstvu u celini. Oni su pozvani da vode druge, da razviju svoje ideje i da pomognu da se planovi ostvare.
Osmice mogu mnogo toga da pruže drugima, s obzirom da su stabilni, efikasni i pouzdani kada je u pitanju pomoć koju bi pružili drugima.
Finansije, bogatstvo i moć, mogu biti važan deo ispoljavanja njihove energije, a ako je duhovnost zanemarena, mogući su gubici u životu. Poseduju ogromnu volju, hrabrost, stabilnost i integritet. Kada su probuđene svesnosti, prepoznaju svoj zadatak da poboljšaju čitavo čovečanstvo.
Izražena im je želja da znaju sve o životnoj svrsi i spoznaji kako da koriste pokretačku snagu svog bića za sveopštu dobit. Intenzitet njihovog života i načina rada može biti preplavljujući za druge brojeve.
Veze sa drugima su od izuzetnog značaja, s obzirom da veliku važnost pridaju tome da se povežu sa ljudima. Oni su verni, pouzdani, iskreni, direktni i sa njima ćete uvek znati gde stojite. Osmicama je potrebna ljubav i divljenje za uspehe koje ostvaruju. Predlaže im se da povremeno zastanu i da osete pravu vrednost ljudi iz njihovog okruženja.
Njihova vizionarska sposobnost, ogomna količina energije i liderstvo, mogu im pomoći da stvore ogromnu količinu moći i bogatstva.
Izazov osmice je da balansira lične odnose i materijalno bogatstvo, kao i da vežbaju toleranciju i strpljenje. Njihova glavna svrha jeste da svoju zapovedavnu snagu i moć koriste da pomognu drugima.
S obzirom da njihovu otvorenost i možda nekad preteranu direktnost u pristupu mogu da povrede druge. Čak iako ponekad mogu delovati kao vrlo neosetljivi, njihov unutrašnji svet je drugačiji od onog što registrujete spolja. Njima je mnogo više stalo do ljudi iz okruženja, nego što to izgleda.
Potpuno drugačiji tip osmice, može upravo sa novcem imati problema. Novac može da im redovno isklizava iz ruku, koliko god se trudili da upravljaju svojim novcem i finansijama.
Manje poželjne karakteristike: osmicama je teško da private savet od drugih ljudi. Mogu biti veoma tvrdoglavi u ostvarivanju svojih ciljeva. Toliko su sigurni u sebe, da će retko kada dopustiti šansu da drugi budu u pravu, nisu skloni kompromisima i dogovorima, zato što smatraju da znaju sve najbolje. Zbog ovakvog ponašanja, odnosi sa drugima mogu biti vrlo poražavajući, jer će biti shvaćeni da im nije stalo do drugih, čak i kada to nije slučaj.
Što se više otvaraju ka drugima, i što su otvoreniji da čuju mišljenje drugih, to im može biti lakše da nauče nešto novoi i da ostvare svoje ciljeve, unapređujući svoj put na osnovu onog, što su im drugi rekli.
Osmice u odnosima: imaju često strah da ispolje svoja osećanja i preplašeni su od odbijanja i od mogućnosti da budu povređeni. Oni koji započinju odnos sa osmica, će morati da iniciraju bilo koju diskusiju od ljubavi i posvećenosti, jer se osmice neće bespotrebno emotivno izlagati i otvarati, ukoliko su nesigurni po pitanju odgovora koji mogu dobiti.
Ranije u životu, osmice nisu bile toliko usmerene na emocije i odnose, jer su previše bili fokusirani na svoje ambicije u drugim aspektima života.
Osmice su često radoholičari i srećni su da ostvaruju svoje poslovne ciljeve. S obzirom na ovu karakteristiku poželjno je da imaju za partnera, nekog ko može da razume njihov poslovno orijentisan život. Kasnije, međutim, formiranje odnosa sa drugima može postati ambicija za sebe.
Njihovi partneri moraju biti svesni pokretačke, stvaralačke energije koju osmice imaju prema poslu, te se ne osećati isključeno zbog ovoga. Oni su jaki individualci i zbog ove energije, često mogu privući one kojima je potrebna određena podrška ili briga. Čini se da je njihovo najbolje slaganje sa brojevima 2, 4 i 6.

Imajte na umu, da je ovo samo opis životnog puta; da se neke karakteristike nalaz i kod onih rođenih na dan čiji zbir daje 8 ili u 8. mesecu. Takođe, nisu svi sa životnim putem 8 isti, jer ne proističe svaka osmica iz istih brojeva. Naravno da je kompletnije kada se pogledaju i ime i prezime i ostali gore pomenuti, važni pokazatelji.
Uživajte, podelite sa drugima i nadam se da vam tekst koristi za najbolje dobro, za spoznaju sebe i/ili drugih u vašem okruženju.
Biljana Bedričić

 

number-8-icon-14