Ako se neko načekao, to su četvorke. Što negde i jeste jedna od glavnih lekcija sa kojima se suočavaju. Sa jedne strane strpljenje, a sa druge spremnost da se istraje na zadacima, bez obzira da li su ih sami odabrali ili deluje da su od spolja nametnuti.

Napominjem, kao i za druge brojeve koje sam prikazala, ovaj pregled je tu samo kao opšti okvir i da vam da uzorak numerološkog pregleda, koji u sebi sadrži mnogo više elemenata, poput pokazatelja plana vaše duše, načina na koji vas drugi doživljaju, ciklusa u kojima ste, izazova sa kojima se suočavate i sl. Šta onda možete da saznate iz životnog puta i kako da ga izračunate za sebe?

Za potrebe ove analize, ne uzimate u obzir vaše ime i prezime, kao što je to slučaj u celokupnoj numerološkoj analizi, već sagledavate samo datum rodjenja i to na sledeći način.

Sabirate datum svog rođenja, cifru po cifru dok ne dobijete jednocifren broj.

Na primer: ako ste rođeni 10.2.1981. računaćete: (1+0)+2+(1+9+8+1)=1+2+19=22, 2+2=4

Četvorke rezonuju sa vibracijom i energijom praktičnosti, organizacije, strpljenja, posvećenosti, primene naučenog, pragmatičnosti, poverenja, dostojanstva, izdržljivosti, odlučnosti, izgradnje jake osnove, konzervativizma, produktivnosti i napornog rada.

Osobe sa ovim životnim putem imaju često tradicionalne vrednosti, iskreni su, poseduju snažan integritet, unutrašnju mudrost, samokontrolu, vernost, izraženu svesnost, ozbiljnost u odnosima sa drugima. Na njih možete da se oslonite kada vam je neophodno praktično razmišljanje, znanje i posvećenost primeni istog.

U najvećoj meri životni put 4, povezan je sa planetom Saturn – učiteljem svih vremena.

Nastupaju i ostavljaju utisak stabilne osobe koja je spremna za izazovne situacije, imaju sposobnost da se fokusiraju i da kroz svesnost i prihvatanje situacije izadju kao pobednici.

Četvorke mogu biti sklone neprilagodjenosti, lenjosti, dosadi, nespretnosti.

Ove osobe traže i teže sigurnosti. Izuzetno im je važno da izraze svoje mišljenje i znanje. U svom vrhuncu, četvorke konstruktivno grade nove ideje i stavljaju ih u praksu. Realistične, oprezne, sklone uredjenom sistemu i organizovanosti.

Četvorkama je neophodno da postave jasne ciljeve i da ih se striktno drže, potpuno posvećeno, jer njihovo strpljenje može biti testirano različitim nepredvidivim okolnostima koje mogu uticati na razvoj dogadjaja. Njima se više nego bilo kojem broju mogu postaviti različite okolnosti na putu, koje mogu imati energiju prepreke, te je posebno važno da ne odustaju kada naidju na prvo “ne”.

Može se desiti da je neophodno da ulažu sebe mnogo više nego što je to neki prosek, kako bi došli do ostvarenja sopstvenih zamisli, baš kao što u njihovom slučaju nagrada za uloženi trud može doći kasnije.

Četvorke ne vole promene i ponekad propuštaju prilike zbog ovoga. Okrenute su poslu, planiranju i organizaciji svega što je potrebno da urade.

Dobri su kada rade sami, a isto tako i u okruženju sa drugim ljudima u okviru organizacije. Mogu biti tvrdoglavi sa uverenjem da znaju najbolje. Skloni su sprovodjenju reda, discipline i pravila u svim situacijama. Uspevaju da prodju kroz trenutnu neprijatnost zarad dugoročnih rezultata.

Promena nije laka za četvorke. Imaju jako čvrsta uverenja u vezi sa tim šta je ispravno i neophodno. Situaciju obično odmeravaju nekoliko puta pre nego što sprovedu odredjeni korak. Ne vole kada ih drugi požuruju, jer njihov pristup zahteva metodičnost i posvećenost.

Kada im drugi govore šta treba da rade skloni su da zauzmu odbrambeni stav i mogu postati i agresivni ako ih neko pritiska da idu preko sopstvenih granica i strpljenja. Oni su oprezni i nisu skloni impulsivnim nepromišljenim reakcijama. Njihove odluke, pa s tim u vezi i postupci su gotovo uvek temeljno odmereni i bazirani na njihovom vrednosnom sistemu.

Četvorkama je neophodan dom i porodica da im daju potrebnu podršku i da im omoguće da podele svoje talente i materijalan posed sa njima. Njihova lojalnost prema porodici je od izuzetnog značaja.

Sami poštuju svoja pravila, s tim da nisu uvek svesni da njihovi planovi mogu biti isuviše restriktivni za druge. Oni treba da nauče da dopuste drugima da žive po svojim standardima.

Konačni cilj četvorki jeste da organizuju, uspostave red i sprovedu sopstvene ideje u delo.

Takodje, važno je da prihvate da mnoge stvari koje će proživeti neće biti u domenu njihove kontrole.

Brojevi iz kojih se dobija 4:

22/4 – skromni, osetljivi, praktični, okrenuti zakonu i sistemu, graditelji, efikasni, radoholičari, isceljitelji, perfekcionisti, saosećajni, sposobni, odgovorni, negujući prema drugima, logički nastrojeni, često su volonteri posvećeni dobrobiti čovečanstva.

31/4 – ove četvorke mogu biti prilično neaktivne i zarobljene u sopstvenom svetu. Ne vole da se odvajaju od svog materijalnog poseda i imaju osećaj da njihovo bogatstvo njih poseduje.

13/4 – rodjeni pobunjenici prema starom, oni donose novo, transformišu, menjaju, posvećeno rade, odgovorni su, organizovani, disciplinovani i isplanirani.

40/4 – one razumeju koliko je važno da poštuju sve elemente prirode, da budu pravedni i da grade nove temelje na osnovama visoko razvijene svesnosti. Njihova misija jeste da kroz strpljenje i red stvaraju univerzalnu harmoniju i da svoju ambiciju koriste za podizanje vibracije.

Rodjeni 4. u mesecu:

Njihov smisao jeste da dele znanje i mudrost. Oni često vole da rade nešto sa svojim rukama i da na taj način okupiraju sebe. Kao odrasli vole da su u prirodi kao i da prave ili opravljaju stvari. Često su radoholičari i uspevaju u svemu što naume. Njima je neophodno da pronadju način da opuste um. Ne vole da rade pod pritiskom, a sa druge strane važno je da rade metodično kako bi ostvarili zamišljene ciljeve. Najčešće su povučeni i teško se može pretpostaviti šta oni misle, dok oni pomno posmatraju šta se oko njih dešava.

Imaju izuzetno razvijene sposobnosti manifestovanja, jer kada su usmereni na duhovnost, tada otvaraju avenije spiritualnih moći.

Žene sa četvorkom kao životnim putem ili na nekom drugom mestu u numerološkom prikazu često imaju izražene maskuline karakteristike, bez obzira koliko se doteruju.

Poželjne karakteristike osoba sa životnim putem 4:

One su vredni radnici, lojalni, ambiciozni i imaju praktičan pristup životu. Pažljivi su i neće doneti odluku bez prethodnog dubokog razmatranja. Onog momenta kada se odluče za nešto, tada će se celim svojim bićem usmeriti na realizaciju zamišljenog. Drugi ljudi ponekad zavise od sposobnosti koju četvorke poseduju da se nose sa životnim izazovima i privučeni su toj stabilnosti koju oni poseduju. Oni su pouzdani prijatelji i ne menjaju svoje mišljenje olako.

Četvorke su spremne da ulože potrebnu pripremu, razmatranje, strast i svrhu, kao i red i disciplinu u to što rade kako bi ostvarili zamišljeno.

Njihova svrha jeste da inspirišu druge i da ostvare svoj najveći potencijal.

Manje poželjne karakteristike:

Četvorke su veoma tradicionalne i teško im je da se pretvaraju kada im se nešto ne dopada ili pred površnim ljudima. Ne vole nešto naročito nepoznate stvari, te im je mnogo prijatnije sa onim sa čim su već upoznati. Ovo može odvesti u netoleranciju onih koji biraju da idu drugačijim putem. Bilo bi dobro da pokušaju da budu otvoreniji za promenu i da prihvate druge onakvim kakvi jesu.

U situacijama kada su im ambicije izvan domašaja, mogu biti veoma frustrirani, izuzetno neprijatni u ponašanju prema drugima, te bespotrebno kreirati konflikte.

Iako su u odnosima lojalni kao emotivni i poslovni partneri, mogu očekivati previše od drugih, kao što to čine sa sobom. Bilo bi dobro da ne zauzimaju naredbodavni stav prema svojim bližnjima.

Na osnovu neurednog okruženja može se zaključiti da četvorkama nešto ne ide dobro u životu.

U odnosima sa drugima:

Četvorke odnosima pristupaju sa odredjenom dozom ozbiljnosti i u tom smislu nisu skloni igricama. Posvećeni su odnosima dugoročno, traže sigurnost i stabilnost i često ih privlače drugi koji su ranjivi na neki način i kojima je potrebno više kontrole i stabilnosti u životu. Generalno, oni su veoma obzirni, nežni partneri i zaštitnički nastrojeni, od poverenja i na njih se može osloniti.

Trebalo bi da obrate pažnju da ne dominiraju previše nad svojim partnerima i da im daju dovoljno prostora i slobode da budu samostalni.

Roditeljstvo: 

Četvorke izuzetno brinu o svojoj deci i žele sve što je u njihovom najboljem interesu. Porodična tradicija im je važna i žele da su im deca uključena u porodične aktivnosti. Teškoće se mogu pojaviti kada deca odrastu u tinejdžerskom dobu i kada žele da istražuju dalje samostalno. Oni veruju da znaju najbolje za svoju decu. Bilo bi korisno da dopuste deci da budu nezavisna.

Karijera: 

Osobe sa životnim putem 4 su veoma usmerene na karijeru i veoma ambiciozne u ovoj oblasti. Njihov fokus na uspeh ne dopušta da ih bilo šta spreči da ostvare zamišljeno. Zauzvrat njihovom zalaganju, očekuju divljenje i prepoznavanje njihovih rezultata, te ako isto izostane, mogu biti veoma frustrirani. Mogu biti neosetljivi prema onima koji se usude da im stanu na put.

Njihove sposobnosti dolaze najbolje do izražaja u okviru jasno uredjene korporacije na poslovima gde njihove organizacione veštine imaju najbolje uslove da se iskoriste.

Oni takodje mogu biti odlični hirurzi, arhitekte, inženjeri, muzičari i učitelji. Dobri su sa rukama, u dizajnu i sa ritmom. Njihov najveći potencijal jeste da kreiraju plan i rešenja koja olakšavaju teret čovečanstvu. Dobri su i kao advokati, graditelji, agenti za nekretnine, vlasnici prodavnica, programeri, geolozi, istraživači itd.

Imajući sve navedeno na umu, kao i prethodni brojevi, sa svim lekcijama i talentima, najvažnije je koristiti maksimalno potencijale ovog puta i umanjiti nepoželjne karakteristike koliko god je to moguće.

U kojoj meri ste se prepoznali?

 

Neka vam služi za najbolje dobro.

Biljana Bedričić

 

33b715cd6eda755ddc21044fb196274b