Već sam ranije spomenula da su anđeli svetlosna Bića koja nam pomažu da živimo svoju svrhu postojanja i da smo u miru sa sobom i sa svetom oko sebe. S obzirom da je to tako, oni na različite načine dostavljaju nama smernice; kojim putem da idemo, šta da u svom životu promenimo, baš kao i kako to da učinimo. Oni su spremniji za komunikaciju sa nama, nego što smo mi sa njima. Stoga, nije uopšte pitanje da li oni žele da nam se obrate, već da li mi primećujemo njihove znake.

Anđeli, kao i druga svetlosna Bića komuniciraju na 4 različita načina:

 1. Vizuelno – kroz različite slike. Ovo se pre svega odnosi na stvari koje vidite svojim fizičkim očima, na ono što vidite u snu, zatim vizuelni znaci koji se pojavljuju pred vama, svetlosne iskre koje registrujete, svetlosni snopovi koji se vide na fotografijama, primećivanje brojčanog niza tipa 444 i slično.
 2. Kinestetički – preko osećanja u nama. To su osećanja koja se pojavljuju iznenada, kao što su radost, uzbuđenje ili saosećanje, fizičke senzacije nepovezane direktno sa fizičkim svetom – kao što je toplota ili osećaj promene temperature ili pritiska u vazduhu, osećaj nečijeg prisustva ili dodira, osećaj mirisa – bez jasnog izvora, kao što je miris cveća na primer.
 3. Kognitivno – kroz naše misli. Kada znate nešto, bez da ste svesni kako to znate. Ovo podrazumeva i neočekivane uvide koje možete ostvariti u vezi sa nekim dotadašnjim problemom, imati sposobnost da popravite neku stvar bez uputstva kako to da učinite, mudre reči koje prolaze kroz vas kada pričate ili pišete, kao da vam ih je neko drugi dao, dobijanje novih poslovnih rešenja ili ideja za nove izume ili proizvode, iskustvo u kojem doživljavate da ste nešto znali da je tako kako je, nakon što se nešto već dogodilo.
 4. Auditivno – putem zvučnih poruka različite vrste. Može da se desi da čujete da vas neko po imenu zove nakon buđenja, divna muzika kojoj nema izvora, razgovor koji čujete ili tv emisija koja vam donosi tačno one informacije koje su vam neophodne u datom trenutku, poruka ljubavi koju čujete u svom umu ili visoki tonovi koje iznenada registrujete.

Iskustva sa anđelima, naročito u početku mogu da izazovu osećaj straha u vama ili doživljaj da se ništa ne dešava. Takođe, često se ljudi pitaju kako da razlikuju svoja prava iskustva sa anđelima od lažnih, egom kreiranih. Prikazaće se u nastavku za svaki pojedinačni kanal kako razlikovati ova dva fenomena.

 1. Vizuelni domen

Pravo iskustvo sa anđelima u vizuelnom segmentu:

 • posete u snovima su skoro kao stvarne, žive, sa jasnim bojama i emocijama koje se duboko proživljavaju
 • jasno vidite blještavu svetlost ili spektar boja
 • imate osećaj spontanosti i prirodnog toka vizije
 • ponavlja vam se da viđate pero, novčiće, ptice, leptire, dugu, brojčane nizove
 • jasno dobijate viziju u kojoj pomažete drugima

Zamišljanje ili lažno vođstvo se prikazuje kao:

 • snovi koje zaboravljate ili koji su obični
 • pojavljuje vam se najgori mogući scenario neke situacije, bez jasnog usmerenja kako to da izbegnete
 • imate osećaj da forsirate viziju da se desi
 • tražite znak, ali ne pronalazite smisao ili forsirate značenje koje želite da vidite
 • javlja vam se vizija lične koristi na štetu drugih.

2. Kinestetički domen

Pravo iskustvo sa anđelima u domenu osećanja:

 • osećaj je topao, kao zagrljaj, ljubavlju ispunjen
 • osećate se sigurno, čak iako vas upozorava na neku opasnost
 • često je praćen određenim mirisom ili cvećem
 • ostavljaju utisnuto mesto na krevetu kao da je neko sedeo do vas
 • imate osećaj kao da neko dodiruje vašu glavu, kosu ili ramena
 • imate osećaj pospanosti ili uzbuđenja
 • sigurni ste da je osećaj stvaran
 • kontinuirano imate osećaj u stomaku da je vreme da napravite određene promene u životu ili da preduzmete određeni korak
 • osećaj je prirodan, kao da vam iskustvo samo dolazi.

Zamišljeno ili lažno vođstvo:

 • osećate hladnoću
 • obuzima vas panika ili strah
 • nemate nikakav doživljaj mirisa povezan sa osećanjima ili se pojavljuje neprijatan miris
 • osećaj da je soba hladna kao led
 • doživaljaj da ste sami i da nemate nikog
 • osećaj proistekao iz uverenja da iskustvo nije bilo stvarno
 • osećaj u stomaku koji požuruje da napravite promene u životu, ali sa različitim idejama, koje proizilaze iz očaja, a ne iz Božanskog vođstva
 • nemate doživljaj da vam je osećaj poznat
 • osećaj forsiranja da se iskustvo desi.

3. Kognitivni segment.

Pravo iskustvo sa anđelima u domenu razmišljanja:

 • uključuje koncepte koji su stabilni i koji se ponavljaju
 • centralna tema je ideja kako da pomognete drugima ili kako da rešite neki problem
 • iskustvo je pozitivno i osnažujuće
 • daju vam jasna uputstva kako da ostvarite korak po korak zamišljeno
 • donose vam nove ideje koje vas energetski podižu
 • misli se pojavljuju ni od kuda, kao odgovor na molitvu
 • poziva vas da preduzmete potrebnu akciju i da obavite svoj deo posla
 • zvuče kao najuzvišenija istina i imaju smisla
 • povezane su sa vašim interesovanjima, strašću ili talentima.

Zamišljeno ili lažno vođstvo uključuje:

 • misli nisu povezane, potpuno su slučajne i uvek se menjaju
 • centralna tema je kako da se obogatite ili da budete slavni
 • misli su obeshrabrujuće i uvredljive
 • teraju vas da razmišljate o najgorem mogućem scenariju
 • sastoji se od depresivnih ili zastrašujućih misli
 • rezultira u tome da misli sporo dolaze usled ispoljene brige
 • sadrže ideje o tome kako na brzinu da se obogatite
 • deluju nepostojano
 • nevezane su za bilo šta, što ste do tada radili ili za šta ste zainteresovani
 • primarna motivacija je da se pobegne iz trenutne situacije umesto da se pomogne drugima.

4. Auditivni domen.

Pravo iskustvo sa anđelima u auditivnom segmentu podrazumeva:

 • rečenice obično počinju sa ti ili mi.
 • imate osećaj da vam se neko drugi obraća iako glas zvuči kao vaš
 • očigledno je koliko je poruka koju dobijate povezana sa pitanjima koje svakodnevno postavljate
 • glas je jasan, a poruka direktno usmerena na rešenje
 • glas deluje pozitivno i sa ljubavlju je poruka dostavljena, čak iako upozorava na opasnost
 • poruka vas podstiče da preduzmete akciju sada i odmah, koja može uključivati promenu razmišljanja i stava u pravcu pozitivnog
 • čujete kako vas neko zove po imenu nakon buđenja
 • svesni ste zvuka uzvišene nebeske muzike
 • dobijate poruku o unapređenju sopstvenog života ili pomaganja drugima

Zamišljeno ili lažno vođstvo uključuje:

 • rečenice obično počinju sa ja
 • deluje kao da pričate sami sa sobom.
 • poruka je nejasna
 • ton glasa je uznemiravajući i proganjajući
 • poruka obuhvata neko ogovaranje drugih ljudi i spekulacije o različitm temama
 • čujete uvredljive reči
 • u iskustvu su vam glasni i neprijatni zvuci ili ometajuća muzika
 • prisutna je poruka da povredite sebe ili druge.

Bez obzira da li vaše poruke od anđela dolaze preko slika, osećanja, misli ili glasa ili kao kombinacija ovih elemenata, na osnovu datih opisa možete mnogo lakše da razlikujete pravo anđeosko vođstvo od lažnog – egom kreiranog navođenja. Svi imaju jednaku sposobnost da komuniciraju sa anđelima, samo je razlika u tome ko je koliko otvoren i spreman da veruje u poruke koje dobija, kao i ko ih sluša i ponaša se u skladu sa njima.

Ne forsirajte da se komunikacija desi, budite spontani, otvoreni, opušteni, baš kao što razgovarate sa vašim najboljim prijateljima. Takođe, umesto da sumnjate u svoju sposobnost da se povežete sa svojim anđelima čuvarima, pronađite način kako da se oslobodite straha i da unapredite svoje sposobnosti još više.

 

Tekst je odlomak iz knjige: “Angel Therapy” – Doreen Virtue

Pripremila: Biljana Bedričić, sertifikovani tumač anđeoskih poruka, podučena direktno od Doreen Virtue

Uz zahvalnost što sam imala priliku da učim od Doreen, svima vama prenosim poruke do kojih možda ne biste drugačije došli, u želji da ojačate svoju sposobnost povezivanja sa uzvišenim Bićima,  našim dragim anđelima koji su tu za nas, uvek i svuda.

Nadam se da vam je koristilo. 

Navedite u komentaru kako vi najčešće registrujete prisustvo anđela. Upoznajmo ih kroz vaše primere.

Do sledećeg teksta…

12079723_1094100687281867_4941376675099668111_n