Loading Events
  • This event has passed.

All Events

Kick Start / Uvod u Holističku Akademiju Lične Izvrsnosti 21. i 22.12.2019.

21/12/2019 @ 10:00 - 22/12/2019 @ 18:00 | €29.6

Holistička Akademija je prvi alternativno kreiran program, koji traje tokom čitave godine, sa početkom prvog modula pod nazivom Kick Start. 

Principi učenja, prenošenja znanja, neformalne edukacije, stimulisanja divergentnog razmišljanja i nesankcionisane ekspresije, kao izraz životne radosti, združili su Pozitivnu Psihologiju kao naučno istraživačku pravac, psihološku astrologiju koja kroz arhetipske strukture ličnosti, a na bazi istraživanja švajcarskog psihijatra Karla Junga, zatim, primenu Numerologije, koja je bazirana na podacima da svako slovo našeg imena i prezimena, baš kao i datum rođenja imaju specifičnu vibraciju, koja pomaže da bolje razumemo sebe, svoja ponašanje, predispozicije, talente, izazove, kao i kompatibilnosti sa ljudima sa kojima smo u interakciji. 

Princip otkrivanja sopstvene svrhe i smisla postojanja, baziran je na dubljem pronicanju u kako individualno tako i kolektivno nesvesno, sa posebno dizajniranim vežbama, a na bazi prethodno pomenutih alata, dodavajući tumačenje različitih špilova spiritualnih karata, koje kada se dovedu u vezu sa projektivnim tehnikama poprilično mogu imati doprinos u razumevanju nečije dinamike ličnosti, a uz to mogu služiti i za davanje konstruktivnih i nadahnjujućih smernicama drugima, kako bi se fokusirali na rešenja umesto na sabotirajuće konstrukte iz nesvesnog. 

KICK START obuka daje okvir rada programa, Holističke Akademije Lične Izvrsnosti, 2020., koja uključuje i akciono usmereno zalaganje za ostvarenje ličnih potencijala, uz prevazilaženje ličnih odgovora na prethodna traumatska iskustva, učenje o neuronskim programskim šemama koje sprečavaju da napredujemo ukoliko nam novo iskustvo nije doživljeno kao sigurno i bezbedno.

Uči se sve što je važno o asertivnoj komunikaciji, emocionalnoj pismenosti, psihološkim igrama, emotivnim odnosima sa sobom i sa drugima, a glavni akcenat je svakako na implementaciji. 

Program za 2020. je poseban iz razloga što od početka do kraja programa, imate potpunu podršku, ne samo sa novim znanjima koja se stiču, već pre svega sa primenom u odabranoj oblasti napredovanja, bilo to vaše zdravlje, partnerski odnosi, realizacija poslovnih ideja ili neka druga namera koju ste postavili sebi za ostvarenje.

Detaljniji uvid u sadržaj programa za narednu godinu, dobijaju samo polaznici Kick Start obuke, koja je ujedno i preduslov za uključivanje.

Učešće za narednu godinu razlikuje polaznike dva nivoa: one koji odaberu da zarone najdublje u sebe i maksimiziraju svoj učinak i one koji veruju da im laganiji pristup odgovara. 

Kick Start nije obavezujući za Akademiju, samo predstavlja njen preduslov. 

Može se pratiti online, ali se ne može naknadno tražiti materijal usled propuštenog dana.

Dakle, prisustvo je obavezno.

Program Akademije Basic Nivo, traje 4 meseca. 

Prva generacija upisuje se u Januaru i edukacija + coaching + mentorship traje 4 meseca: februar, mart, april, maj.

Druga generacija upisuje se u Avgustu i edukacija + coaching + mentorship traje 4 meseca: septembar, oktobar, novembar, decembar.

Akademija je koncipirana tako da uključuje sve koji su spremni da se razvijaju, međusbno se podržavaju u sigurnom okruženju, koje ne diskriminiše prema rasi, boji kože, državljanstvu, nacionalnoj pripadnosti ili etničkom poreklu, jeziku, verskim ili političkim ubeđenjima, polu, rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji, imovnom stanju, rođenju, genetskim osobenostima, zdravstvenom stanju, invaliditetu, bračnom i porodičnom statusu, starosnom dobu, izgledu. 

Ovo je IZUZETNO važno da svaki učesnik ima na umu, s obzirom da su upravo neke od ovih odrednica, najčešći razlog nečijeg emocionalnog traumatskog iskustva. 

Akademija vam pomaže da postavite jasne i ostvarive ciljeve, da ih ostvarujete prevazilaženjem ličnih prepreka, u podržavajućoj grupnoj dinamici, fokusiranoj kako na ljude, tako i na zadatke. 

Cilj je psihološko i emocionalno osnaživanje, sa izgradnjom stabilnih i zdravih životnih navika, zajedno sa učenjem o najefikasnijim mehanizmima samoaktualizacije, koja stvara srećne i emocionalno zrele odrasle osobe. 

Prinicipi daljeg rada zasnovani su na ideji zajednice, međusobne podrške, konstruktivne povratne infromacije, oslanjanja na sebe uz potrebno mentorstvo.

Holistička Akademija Lične Izvrsnosti, zasniva se na prepoznavanju sopstvenog osnaženog identiteta, smisla i svrhe postojanja, kroz podržavajauće kontakte, u cilju razvijanja strasti za samoostvarenjem, ljubav prema učenju, direktno suočavanje sa nelagodom kao sastavnim delom sopstvenog rasta. 

Broj učesnika na Holističkoj Akademiji Lične Izvrsnosti je ograničen. Radi se u manjim grupima u kojima se gradi međusobno poverenje, stvaraju nova prijateljstva na bazi međusobne podrške i razmene iskustva.

Vaš lični razvoj podstiče grupa. Vaš nivo informisanosti potkrepiće sadržaj, a rezultati vašeg uspeha su isključivo vaša odgovornost, koja je rezultat ličnog zalaganja, implementacije prezentovanog gradiva, kao i iskustvenog savladavanja situacija koje su do juče bile automatski sabotirajući odgovor. 

Akademija je sjajna odskočna daska za odlučne, za one koji su poželeli da tokom godine imaju mentorstvo, učenje u emocionalno zrelom okruženju, sa stimulativnim ljudima, empatske prirode, koji vole strukturu rada, koji znaju da kvalitetnije i brže napreduju uz adekvatnu podršku i za one koji žele svoj život da podignu na viši nivo, jer su svesni da je trenutno gde se nalaze, rezultat dosadašnjeg zalaganja.

Sve što sam do sada u svom životu iskustveno prošla, kao i iz oblasti formalnog i neformalnog obrazovanja, te kroz profesionalni angažman želim da prenesem i vama, ne da biste znali više, već da primenite moje decenijsko znanje i iskustvo, kako bi vaš novi početak bio mesto gde se ja sada nalazim.

U delu u Biografiju na mom sajtu, možete pronaći pregled najvažnijih edukacija, poslovnih uspeha i  životnih okolnosti koje su učinile da budem ovde gde sam danas. 

Investicija za učešće na KICK START-u:

29.6 €

Sve uplate u dinarskoj protivvrednosti idu po gornjem kursu Addiko Banke na dan uplate.

Podaci za uplatu su:

Agencija Afirmative, Beograd

Svrha: učešće za seminar

Račun: 165-0007006615079-03

OBAVEZNO sačuvajte uplatnicu ili dokaz o online uplati i ponesite je sa sobom.

Isti program biće 21.12.2019. i 22.12.2019.  

Imala sam potrebu da na bazi prethodnog iskustva, razdvojim uživo i online program.

Holistička Akademija Lične Izvrsnosti je program koji je koncipiran ONLINE, no mogući su događaji uživo koji se samo sa polaznicima dogovaraju.

Broj učesnika je ograničen i nije moguće naknadno priključivanje.

Za uplate iz inostranstva i ONLINE UČEŠĆE (za 22.12.2019.), javite se na meil: [email protected]

Nakon uplate, pošaljite sledeće podatke na email: [email protected]:

Ime, prezime, dokaz o uplati, način na koji učestvujete (uživo u Beogradu ili online) kako bismo vam potvrdili vašu prijavu i učešće. Za potvrdu učešća strpite se 24h.

Mesto je rezervisano tek nakon registrovane uplate.

U slučaju otkazivanja/nepojavljivanja i/ili polovičnog, odnosno nepotpunog plaćanja, novac se ne vraća i onemogućeno vam je učešće.

Uplaćeni iznos važi isključivo za osobu koja je uplatila, te se ne može prenositi na drugo lice (osim ako nije specifično naglašeno u meilu da je poklon).

Događaju mogu prisustvovati samo osobe koje su unapred izvršile uplatu.

Na osnovu navedenog, nakon vaše uplate, smatraće se da ste pročitali sve informacije, kao i da se slažete sa svim uslovima.

Bilo koje naknadne reklamacije se neće uzimati u obzir.

Hvala svima koji prepoznaju poziv svoje duše i koji biraju da budu sastavni deo ovog uzvišenog poziva, na koje vas, vaša intuicija vodi.

Sa ljubavlju,

Biljana Bedričić

Details

Start:
21/12/2019 @ 10:00
End:
22/12/2019 @ 18:00
Cost:
€29.6