7 dana lične transformacije od 9.3. do 15.3. 2014. godine.

Proces oslobađanja od prošlosti i razvijanja beskrajne i bezuslovne ljubavi prema sebi.

Pogledajte u kakvoj su vezi moja iskustva i utisci, sa vašim životnim lekcijama.