Arhanđel Mihajlo  je verovatno najpoznatiji među arhanđelima.

 

Kada pozvati arhanđela Mihajla?  Za zaštitu, za hrabrost, za veru i poverenje. On je zaštitnik svega što je čisto  i simbol je snage. Njegove intervencije su čudesne; on spašava živote, štiti fizičko telo, voljene osobe, prevozna sredstva, materijalne posede i reputaciju.

Zaštita prevoznih sredstava: Kada uđete u neko prevozno sredstvo, zatražite od arhanđela Mihajla da vas zaštiti. Uvek to zatražite, jer njegova intervencija nastupa tek nakon naše molitve.

Zaštita materijalnog poseda: sve vaše stvari mogu biti dodatno zaštićene, a ovo je naročito korisno da zatražite kada ste na putu, tako da ceo vaš posed i sve stvari u vašoj kući/stanu budu pod božanskom zaštitom.

Duhovna zaštita: arhanđel Mihajlo nas štiti od svih energija koje su zasnovane na strahu i drugim neprijatnim emocijama. Sa njegovom zaštitom smo bezbedni i osigurani da samo ljubav bude u našem iskustvu, mir i da smo u svakom iskustvu bezbedni. Mihajlo nam daje zaštitu od svih nižih energija, nama poznatih i nepoznatih.

Zaštita posla i reputacije: svaki segment našeg poslovanja može biti u potpunosti zaštićen, svi ljudi sa kojima sarađujemo, sve što stvaramo i svaki deo transakcije koju obavljamo. Takođe, uz arhanđela Mihajla, možemo tražiti zaštitu do sada ostvarenih rezultata i položaja.

Životna svrha i vođstvo:  arhanđel Mihajlo je upoznat sa našom svrhom postojanja, kao i božanskom misijom  i pomaže nam da spoznamo koja nam je svrha, a zatim i da preduzmemo potrebne korake u pravcu njenog ostvarenja.

 

Arhanđel Mihajlo preseca svojim srebrno belim mačem sve disfunkcionalne energetske niti koje su zasnovane na strahu, izvlači toksine iz vašeg Bića energetskim vakumom i daje potrebnu zaštitu kako bi sve što nije za vaše najbolje dobro ostalo van vašeg iskustva.

Boje: Ljubičastva, plava i zlatna

Kristal: Sugilit

Astrološki znak: nadgleda sve

Dragi arhanđele Mihajlo, molim te okruži mene, moje voljene i moj dom svojom zaštitnom ljubičastom svetlošću, kako bi svi bili zaštićeni od svih nižih energija. Molim te, vodi me jasno, tako da budem u interakciji sa ljudima koji žive u istini.   

Prevedeno i prilagođeno sa: angeltherapy.com